Изпълнителният комитет /ИК/ е постоянно действащ колективен орган за оперативно ръководство на дейността на НСФЕБ между два нейни конгреса.
ИК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.41, 42 и 43 от Устава на НСФЕБ.

Член 42: Изпълнителният комитет има следните правомощия:

  • Препоръчва на Конгреса и ФС приемането на нови основни членове.
  • Организира и контролира изпълнението на решенията на Федералния съвет.
  • Взема оперативни решения, невключени в компетенциите на Федералния съвет.
  • Взема решения за назначаването на щатни длъжностни лица за определена работа или за срок от време.
  • Взема решения за създаване на експертни групи, работни групи, групи по преговори, конфликти и други подобни, подпомагащи оперативната му дейност.
  • Подпомага организационната дейност на основните и асоциирани членове.
  • Изпълнителен Комитет - състав:

 

Председател

инж. Божидар Митев
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони за връзка:
+359/888 666 681
+359 2/40 10 535
fax:+359 2/9818761


Образование – висше – ТУ София – специалност „Топлоенергетика”
Ползвани езици – руски, немски и английски
Трудова дейност:
Топлофикация – от 01.11.1973 год. до 02.07.2000 год.
НСФЕБ – от 22.12.1990 г. до 02.07.2000 год. – нещатен председател
НСФЕБ –от 03.07.2000 год. – щатен председател


Заместник Председател и председател на СО Топлофикация София

Милена Анева- отговотник Топлофикация и стачен комитет
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони за връзка:
+359/888 347 250


Образование
– висше – Технически университет, специалност „Магистър електрически централи,мрежи и системи”.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
От 1990 год.работи в ТР „София”, като н-к смяна електро цех. Председател на синдикалната организация е до 29 05 2007 год., а след това е зам. Председател. На ІІ-я редовен Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК на Федерацията, а от 2010 год. е зам.председател на НСФЕБ и член на КС на КНСБ. Член е на стачния комитет на КНСБ.

ЧЛЕНОВЕ НА ИК _______________________________________________________________________________________

 Председател е на СО НСФЕБ ЕСО ЕАД -Монтана

Боян Цеков Цеков - Отговорник за .............
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони за връзка:
+359/887 726 079


Боян Цеков Цеков
/ отговаря за ЕСО/.
Образование: ср специално – Електротехникум Монтана.
Специалност- ел.монтьор на измервателни уреди и апаратури
Ползвани езици: руски
Трудова дейност:
От 1981 г. започва работа в енергетиката - Електроснабдяване Монтана, по късно преминава в ЕПР Монтана, като техник на електронно изчислителни машини. От 1999 г. е на работа в ИОЕЕЕК -НЕК ЕАД, като техник ел.системи.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е председател на синдикалната организация при ЕПР Монтана, и е член на Изпълнителния комитет на Федерацията.


 

Христо Николаев Петров - отговорник ......
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони за връзка:
+359/882 834 162Христо Николаев Петров /отговоря за ЕВН/
Образование – висше техническо – Висше Военно Въздушно Училище „Г.Бенковски” – гр.Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност започва от 01.09.1996г., като инженер по самолета и двигателя във военна авиобаза Равнец,гр.Бургас-старши лейтенант от резерва на ВВС. От 21.10.2002г. преминава на работа в Електроразпределение – Ст.Загора, където работи като ел.монтьор, а от януари 2005 г. работи в ЕВН Електроразпределение, като ел.монтьор в КЕЦ Поморие.

От м.октомври 2010 г. е член на НСФЕБ и е избран за председател на синдикалната организация КЕЦ Бургас и регионален председател на НСФЕБ. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 22 юни 2012 год. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО в ЕСО ЕАД ЦУ

Марина Никифорова Митова

 -  ръководител на отдел „Международно сътрудничество“

отговорник за ............

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони за връзка:
+359/889 918300


Марина Никифорова Митова
/отговоря за ........................./
Образование – висше – бакалавър, ВУЗ – УНСС – гр. София, специалност: статистика и иконометрия;  висше – магистър, ВУЗ – УНСС – гр. София, специалност: бизнес администрация
Ползвани езици:  английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност в сектор енергетика започва от 2007 година в Електроразпределение-Столично ЕАД; през 2010 г. преминава на работа в НЕК ЕАД, а от 2011 г. преминава към ЕСО ЕАД, заема длъжността ръководител на отдел „Международно сътрудничество“.
От 2015 г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация в Централно Управление на ЕСО ЕАД. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избрана за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ В ЧЕЗ Дирекция „Мерене и управление на данни“

Цветомир Йорданов Кацарски - отговорник за ..................

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Телефони за връзка:
+359/886 156 768


Цветомир Йорданов Кацарски
/отговоря за.........................../
Образование – висше –

магистър – ВУЗ Технически университет гр.София-бакалавърска степен по Силова електроника,Технически университет гр. Габрово-магистърска степен по Силова електроника.

Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от  март 1999г. в „Албена Холдинг- на длъжност ревизор в Дирекция „Вътрешно ведомствен контрол““; през  октомври 1999г. преминава на работа в Електроразпределение Плевен; от  2009г. преминава към ‚Чез Разпределение България , заема длъжността Ръководител ОЦ МНН Плевен в Дирекция „Мерене и управление на данни“.
От 2011.г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация в Плевен На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ Енерго-про Варна - Дияна Владимирова Доростолска

Дияна Владимирова Доростолска

отговаря за ......................

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони за връзка:
+359/884 703 200


Образование
- висше – бВУЗ ВМЕИ – гр. Варна, специалност: ИТ
Ползвани езици -
Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 1996г. в Община Белослав.; през 2000г. преминава на работа в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ гр. Варна.; от 2006.г. преминава към Е.ОН България Мрежи  от 2009г. заема длъжността Специалист „Управление на договорите“ в отдел „Управление на договорите“ към ЕНЕРГО-ПРО  Мрежи
От  2000г. е член на НСФЕБ и  от  началото на 2017г.председател на синдикалната организация в групата  ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.

Председател на СО НСФЕБ ЧЕЗ Разпределение -Ботевград

Николай Миков Петков - Отговорник за .....................
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони за връзка:
+359/886 197 100

Николай Миков Петков /отговаря за ЧЕЗ/
Образование: средно техническо- специалност „Промишлена електроника”.
Ползвани езици: руски
Трудова дейност:
От 1979 год. е в системата на енергетиката. В ЧЕЗ Електроразпределение изпълнява длъжността- ръководител на отдел „Техническа поддръжка”.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е член на НСФЕБ. На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ в  “ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

  Атанас Рангелов Калинов- отговорник за .......................
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефони за връзка:
+359/898 680 067

Атанас Рангелов Калинов /отговаря за ....................../
Образование – висше – Магистър- “Св.Св. Кирил и Методий“  гр. Велико Търново, специалност: Счетоводство и контрол

Ползвани езици – английски
Трудова дейност –Трудовата си дейност започва от 1989 година в Електроснабдяване Пловдив, преминавам през много длъжности като към момента заема длъжността “Експерт  събиране на вземанията“ в отдел “Билинг“ на “ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

От 1999 година е член на НСФЕБ и от 2006 година съм председател на УС на СО на НСФЕБ Пловдив. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ МЕПР Ловеч - ЕСО ЕАД

Борислав Стефанов Стоянов - Отговорник за ЕСО МЕР

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Телефони за връзка:
+359/888 229 195


Борислав Стефанов Стоянов
/отговоря за ЕСО /
Образование – висше – ВМЕИ – гр.Габрово, специалност: машинен инженер
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност започва от юни 2000 г. в НЕК ЕАД, Предприятие МВН, а по-късно преминава в РС „ИОДТЕЕ”-Ловеч, като инспектор измерване на ел.енергия.
От 2001г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация при ЕППР Ловеч, а по-късно и на сектор ИОЕЕК. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 22 юни 2012 год. е избран за член на ИК на Федерацията

_______________________________________________________________________________________

Председател на СО НСФЕБ „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ”

 

Тодор Димитров Василев

отговорник за ............
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони за връзка:
+359/889 606 091


Тодор Димитров Василев
Образование – висше . – ВУЗ  ВМЕИ Ленин  – гр София , специалност:  ТМММ; висше  --ВИИ -  гр. Свищов , специалност – мениджмънт търговска дейност

Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 01.08.1989 г. в ЗИО Електрон  гр.Дупница като инж. конструктор ;през 1990 г. преминава на работа в  МИНИ Бобов дол , като монтьор  хидравлични съоръжения и комплекси  в рудник Бабино .; от 1992 .г. преминава в  ТЕЦ Бобов дол  ЕАД , като , Монтьор Котелно Оборудване, в цех котелен.,от 1997 г. заема длъжността технолог и ръководител технологична група в отдел РемонтСтруктура НСФЕБен на ТЕЦ Бобов дол; от 2003 заема длъжността н-к.отдел търговски  и отдел за обществени поръчки в ТЕЦ Бобов дол; 2009 г преминава във Фирма „Фактор „ ЕООД гр.Дупница , като технолог и организатор производство на шумо и прахо заглушители .От 2015 отново започва работа в ТЕЦ Бобов дол ЕАД  като инж. механик в цех за централизиран ремонт,от март 2016 г е преназначен като инспектор техническа безопастност и  инспектор техническа експлоатация  в ТЕЦ Бобов дол ,а от април 2016 г  е инж. механик в цех Котелен .
От 1992 .г. е член на НСФЕБ  а  председател на синдикалната организация от юни 2017 г.  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.

На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ - 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК.

 ..............................................................

 

 


Новини

КНСБ организира протест

22 Юни 2022
КНСБ организира протест

Уважаеми колеги, В четвъртък (23.06.2022 г.) от 08:00 часа, КНСБ организира протест чрез СИНДИКАЛНА ПРОТЕСТНА ПАЛАТКА в близост до служебния вход на Народното събрание. Настояването на протеста е да се приемат ИСКАНИЯТА НА КНСБ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТ 2022 МЯСТО НА ПРОТЕСТА: В близост до служебния вход на Народното събрание (предвид

Марина Митова - новия председател на НСФЕБ-КНСБ

17 Юни 2022
Марина Митова - новия председател на НСФЕБ-КНСБ

Г-жа Марина Никифорова Митова притежава бакалавърска степен по „Статистика и иконометрия“ (УНСС) и две магистърски степени - „Бизнес администрация“ (УНСС) и „Мениджмънт в електроенергетиката“  (Технически Университет - София). Завършила е  редица курсове за повишаване на квалификацията и участва в проучвания на Световната Банка за показателите в

Пети конгрес на НСФЕБ-КНСБ

16 Юни 2022
Пети конгрес на НСФЕБ-КНСБ

На 16 юни 2022 год.  в Парк хотел „Москва” Независима синдикална федерация на енергетиците в България проведе своя Пети редовен конгрес.  За председател на федерацията делегатите избраха г-жа Марина Никифорова Митова – дългогодишен председател на синдикалната организация в Централно управление на ЕСО ЕАД и представител

Честит професионален празник!

15 Юни 2022
Честит професионален празник!

Уважаеми колеги енергетици, Поздравления към всеки от Вас за усилията, които неуморно полагате като част от голямото семейство на НСФЕБ. Благодарим Ви, че въпреки тежките времена на отминалите месеци Вие продължихте да отстоявате нашите синдикални ценности в целия сектор! Вярваме, че заедно ще съумеем да добавяме още успехи и да посрещнем

Честито Възкресение Христово!

21 Април 2022
Честито Възкресение Христово!

С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници. Това е празник не само на възкресението на Христос, но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни доброто да се разпростре над света. Нека има Мир и Любов в сърцата ни! И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ ИНЖ.МИЛЕНА АНЕВА

Тридесет и две години НСФЕБ

20 Април 2022
Тридесет и две години НСФЕБ

На 21 април 2022 год. имаме основание да се поздравим за годишнината от основаването на нашата НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Този тежък период за НСФЕБ ще ни направи по-единни и обединени за да продължим

Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

18 Април 2022
Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

Синдикалистите ще продължат да търсят правата си! В защита на достойно заплащане и безопасни условия на труд, синдикалните организации в "Топлофикация София" ще проведат втора протестна акция! Протестът ще се проведе на  19 април 2022г. от 17.00 ч.  пред

40 дни от смъртта на г-н Митев

08 Април 2022
40 дни от смъртта на г-н Митев

инж.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затова и мъката ни е безкрайна.   Прекланяме пред теб глави!   Почивай в мир, никога няма да те забравим!   От приятели, колеги и членове на ИК на НСФЕБ-КНСБ

Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

23 Март 2022
Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

С решение на федералния съвет на НСФЕБ от 10.06.2021 год., Петия конгрес на Федерацията бе насрочен за 21 април 2022 год. Поради пандемията, здравословното състояние на голяма част от синдикалните членове и внезапната смърт на председателя на НСФЕБ - инж.Божидар Митев, провеждането на отчетно-изборните събрания се проточи. На

Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

22 Март 2022
Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

На 23.03.2022г. /сряда/ синдикалните организации в „Топлофикация София” ще проведат протест пред сградата на Столична община, ул. „Московска” №33, от 17,00 часа за достойно заплащане и безопасни условия на труд на работещите. Липсата на ясна стратегия за развитието на „Топлофикация София” и не професионалното управление през

Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

11 Март 2022
Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

Международната конфедерация на профсъюзите, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите обяви 15 март за глобален ден на действие “Солидарност с Украйна", в който призовават всички свои членове по света да изразят подкрепата си към пострадалите от войната и да отправят послания за мир. На тази дата

Съболезнователно писмо от PSI

02 Март 2022
 Съболезнователно писмо от PSI

Скъпи братя и сестри, С голяма скръб научихме, че Божидар Митев, основателят на Независима Синдикална Федерация на Енергетиците в България, НСФЕБ-КНСБ, е починал на 28 февруари 2022 г. Той беше изключителен лидер, истински синдикалист, достоен човек и верен приятел на мнозина. Божидар отдаде енергията си и живота си в служба на

СКРЪБНА ВЕСТ

01 Март 2022
СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме, че на 28.02.2022 год. почина инж. БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   След кратко боледуване ни напусна  създателят  на синдикализма в НСФЕБ-КНСБ, изключителният ръководител, синдикалист, достойния човек, истинския  енергетик и   верния приятел г-н Митев, Божидар, Божо, Боби, Войводата…. Човекът, на когото

Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

07 Февруари 2022
Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

В отговор на изпратеното писмо от национално представителните синдикати  до министъра на енергетиката  г-н Александър Николов, на 28 януари 2022 год.  в Министерство на енергетиката бе проведено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Енергетика” / ОСТСЕ/. Участие в заседание са взели

Честит юбилей Наско Калинов!

08 Януари 2022
Честит юбилей Наско Калинов!

Наско, може би годинките ти да натежаха малко повече, но пък за щастие с тях натрупа и опит, и мъдрост. С 50-ет годишният си юбилей – ти бележиш нова страница в живота. Един мъдрец от древността е казал, че това е на попрището жизнено средата. Дано във втората му половина благополучието и

« »

Нашите партньори

Връзка с нас

Координация и комуникация

Ivanka-Trendafilova

Иванка Трендафилова


Контакт


Трудово правни консултации

Stoicho-Krastev Стойчо Кръстев
Главен Юрисконсулт

Контакт