Федералният съвет /ФС/ е ръководен орган на НСФЕБ между два конгреса. ФС се формира и осъществява своите функции в съответствие с чл.чл.37,38,39 и 40 от Устава на НСФЕБ.
В състава на ФС влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията.
В работата на ФС с право на съвещателен глас участват председателят и членовете на ЦКК.

Федералният съвет:

 • Организира и координира изпълнението на решенията на конгреса като приема: насоки, приоритети, програми, политики и други.
 • Приема позиции и становища на Федерацията за водене на преговори с работодателите, дава мандат за сключване на споразумения и други.
 • Контролира и оценява изпълнението на конгресните решения и текущата дейност на органите на федерацията.
 • С квалифицирано мнозинство утвърждава нови основни членове на НСФЕБ и потвърждава (отхвърля) решенията на ИК по чл. 16 /2/.
 • Избира и освобождава:
  1. Изпълнителен комитет (ИК).
  2. Зам. председатели на НСФЕБ по ресори от състава на Изпълнителния комитет.
  3. Изпълнителни секретари от състава на ИК, като определя персоналните им отговорности.
 • Утвърждава проекти за бюджет и щат на федерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата дейност на НСФЕБ.
 • Взема решения за участие в сдружения със стопанска и нестопанска цел и решения за осъществяване на стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НСФЕБ.
 • Взема решения за обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачки и други протестни и солидарни действия.
 • Взема решения за членство на НСФЕБ в международни синдикални обединения и организации.
 • Определя и променя териториалните граници и териториалните координатори на федерацията.
 • Създава временни и постоянно действащи помощни органи като:
  1. Национален стачен комитет за организиране и провеждане на национални синдикални стачки и протестни действия.
  2. Консултативни съвети за координация между основните членове и съгласуване на общи позиции.
 • Федералният съвет заседава не по-малко от два пъти годишно
 • Решенията на Федералния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас.
 • Решенията по предходната алинея са задължителни за основните членове.
 • Основните членове, които не приемат определени решения с препоръчителен характер, са длъжни да не предприемат действия и да не правят изявления, които затрудняват изпълнението на тези решения от останалите членове на НСФЕБ.
 • С явно гласуване и обикновено мнозинство, Федералният съвет може да регламентира вземане на отделни свои решения и по друг ред.
 • Решения, взети с квалифицирано мнозинство, са задължителни за всички основни членове на НСФЕБ.
 • Решенията на Федералния съвет са задължителни за председателя на НСФЕБ и Изпълнителния комитет.

 

 

Синдикална организация

Председател

НЕК - ЕАД

НЕК ЕАД

Централно Управление

Лили Стоянова

НЕК ПД 

Бургас

Стойчо Темелков

НЕК ЕАД

Язовири и каскади

Стоян Джелепов

ЕСО ЕАД

София

Марина Митова

ЕСО МЕР

Монтана

Петър Перчинков

ЕСО МЕПР

Кюстендил

Йордан Николов

ЕСО МЕР

София област

Димитър Досев

ЕСО МЕР

Благоевград

Борислав Стоилков

ЕСО МЕПР

Перник

Кристиян Кирилов

ЕСО МЕР

Шумен

Виолина Колева

ЕСО МЕР

Варна

Милен Станчев

ЕСО МЕПР

Добрич

Димитър Димитров

ЕСО МЕПР

Видин

Мария Кирилова

ЕСО МЕПР

Ловеч

Борислав Стоянов

ЕСО МЕР

Пловдив

Петър Новаков

ЕСО МЕПР

Пазарджик

Борислав Царски

ЕСО МЕПР

Кърджали

Красимир Гавазов

„ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕР” АД

ЕРазпределение

Пловдив Регионален председател

Атанас Калинов

 ЕВН ЦУ

  ЦУ

Росица Соколова

ЕРазпределение

КЕЦ Поморие

Христо Петров

ЕРазпределение

КЕЦ Бургас юг

Юлия Христова

ЕРазпределение

КЕЦ Карнобат

Васил Неделчев

ЕРазпределение

КЕЦ Поморие

Йордан Железов

ЕРазпределение

КЕЦ СТ ЗАГОРА Регионален председател

Николай Желев

ЕРазпределение

КЕЦ СЛИВЕН Регионален председател

Росица Павлова

ЕРазпределение

КЕЦ ПРИМОРСКО

Румяна Дракова

ЕРазпределение

КЕЦ Ямбол и Елхово

Иван Чапъров

ЕРазпределение

Регионален председател Кърджали

Теодор Генков

ЕРазпределение

КЕЦ Момчилград

Евгени Иванов

ЕРазпределение

КЕЦ Крумовград

Асен Узунов

ЕРазпределение

КЕЦ Кърджали

Стоян Арабаджиев

     

ЕРазпределение

КЕЦ Златоград

Иван Николов

ЕРазпределение

КЕЦ Пещера

Петър Стамболиев

ЕРазпределение

КЕЦ Белово

Георги Станчев

ЕРазпределение

КЕЦ Велинград

Ангел Кривулев

ЕРазпределение

КЕЦ Пазарджик

Лиляна Дамянова

ЕРазпределение

КЕЦ Панагюрище Регионален председател

Делчо Хайнов

ЕлСнабдяване

Пловдив

Атанас Калинов

ЕНЕРГО-ПРО  БЪЛГАРИЯ

     

Енерго-Про БЪЛГАРИЯ- мрежи

Добрич

 

Енерго-Про БЪЛГАРИЯ-ЕАД

Варна

Диана Доростолска

     

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЧЕЗ - БЪЛГАРИЯ

Благоевград

Гергана Георгиева

ЧЕЗ - БЪЛГАРИЯ София град Петър Томов

ЧЕЗ - БЪЛГАРИЯ

Враца

Сийка Александрова

ЧЕЗ - БЪЛГАРИЯ

Ловеч

Тодор Тодоров

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО

София

Нона Даракчиева

ЧЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично Регионален председател

Светослав Спасов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично ЦУ

Георги Марков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично - Подстанции

Павлин Балев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично изток

 

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

София област Регионален председател

Николай Миков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

София Д-ция Мерене

Венцислав Георгиев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Самоков

Мая Джамбазова

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Костенец-Ихтиман

Валентин Алексиев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Своге

Богомил Димитров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Кюстендил

Бисер Стойнев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Дупница

Спас Петров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ловеч Регионален председател

Петко Нейчев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Плевен-Д-ция Мерене Регионален председател

Цветомир Кацарски

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Троян

Радослав Радойчевски

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Тетевен

Николай Иванов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Луковит

 Христо Василев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Враца

Иван Димитров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Монтана Регионален председател

 Ангел Ангелов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Видин Регионален председател

Страхил Стоянов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Благоевград Регионален председател

 

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Сандански

Васил Стражаков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Гоце Делчев

Ангел Каратанев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Разлог

Ангел Иливчев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Петрич

Георги Кънчев

ЕРП „ЗЛ.ПЯСЪЦИ” АД

Златни пясъци

Тодор Петров

ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО И ТОПЛОФИКАЦИЯ

ТЕЦ

ТЕЦ Бобов дол

Тодор Иванов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София-ТР София

Милена Анева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София –Централно управление

Анатолий Томов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София -ТР Люлин

Мария Матеева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София - ТР Земляне

Милена Анева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Пловдив

Иван Стоилов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Плевен

Митко Христов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Перник

Георги Трохаров

     
     

Новини

КНСБ организира протест

22 Юни 2022
КНСБ организира протест

Уважаеми колеги, В четвъртък (23.06.2022 г.) от 08:00 часа, КНСБ организира протест чрез СИНДИКАЛНА ПРОТЕСТНА ПАЛАТКА в близост до служебния вход на Народното събрание. Настояването на протеста е да се приемат ИСКАНИЯТА НА КНСБ ВЪВ ВРЪЗКА С АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТ 2022 МЯСТО НА ПРОТЕСТА: В близост до служебния вход на Народното събрание (предвид

Марина Митова - новия председател на НСФЕБ-КНСБ

17 Юни 2022
Марина Митова - новия председател на НСФЕБ-КНСБ

Г-жа Марина Никифорова Митова притежава бакалавърска степен по „Статистика и иконометрия“ (УНСС) и две магистърски степени - „Бизнес администрация“ (УНСС) и „Мениджмънт в електроенергетиката“  (Технически Университет - София). Завършила е  редица курсове за повишаване на квалификацията и участва в проучвания на Световната Банка за показателите в

Пети конгрес на НСФЕБ-КНСБ

16 Юни 2022
Пети конгрес на НСФЕБ-КНСБ

На 16 юни 2022 год.  в Парк хотел „Москва” Независима синдикална федерация на енергетиците в България проведе своя Пети редовен конгрес.  За председател на федерацията делегатите избраха г-жа Марина Никифорова Митова – дългогодишен председател на синдикалната организация в Централно управление на ЕСО ЕАД и представител

Честит професионален празник!

15 Юни 2022
Честит професионален празник!

Уважаеми колеги енергетици, Поздравления към всеки от Вас за усилията, които неуморно полагате като част от голямото семейство на НСФЕБ. Благодарим Ви, че въпреки тежките времена на отминалите месеци Вие продължихте да отстоявате нашите синдикални ценности в целия сектор! Вярваме, че заедно ще съумеем да добавяме още успехи и да посрещнем

Честито Възкресение Христово!

21 Април 2022
Честито Възкресение Христово!

С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници. Това е празник не само на възкресението на Христос, но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни доброто да се разпростре над света. Нека има Мир и Любов в сърцата ни! И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ ИНЖ.МИЛЕНА АНЕВА

Тридесет и две години НСФЕБ

20 Април 2022
Тридесет и две години НСФЕБ

На 21 април 2022 год. имаме основание да се поздравим за годишнината от основаването на нашата НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Този тежък период за НСФЕБ ще ни направи по-единни и обединени за да продължим

Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

18 Април 2022
Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

Синдикалистите ще продължат да търсят правата си! В защита на достойно заплащане и безопасни условия на труд, синдикалните организации в "Топлофикация София" ще проведат втора протестна акция! Протестът ще се проведе на  19 април 2022г. от 17.00 ч.  пред

40 дни от смъртта на г-н Митев

08 Април 2022
40 дни от смъртта на г-н Митев

инж.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затова и мъката ни е безкрайна.   Прекланяме пред теб глави!   Почивай в мир, никога няма да те забравим!   От приятели, колеги и членове на ИК на НСФЕБ-КНСБ

Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

23 Март 2022
Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

С решение на федералния съвет на НСФЕБ от 10.06.2021 год., Петия конгрес на Федерацията бе насрочен за 21 април 2022 год. Поради пандемията, здравословното състояние на голяма част от синдикалните членове и внезапната смърт на председателя на НСФЕБ - инж.Божидар Митев, провеждането на отчетно-изборните събрания се проточи. На

Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

22 Март 2022
Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

На 23.03.2022г. /сряда/ синдикалните организации в „Топлофикация София” ще проведат протест пред сградата на Столична община, ул. „Московска” №33, от 17,00 часа за достойно заплащане и безопасни условия на труд на работещите. Липсата на ясна стратегия за развитието на „Топлофикация София” и не професионалното управление през

Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

11 Март 2022
Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

Международната конфедерация на профсъюзите, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите обяви 15 март за глобален ден на действие “Солидарност с Украйна", в който призовават всички свои членове по света да изразят подкрепата си към пострадалите от войната и да отправят послания за мир. На тази дата

Съболезнователно писмо от PSI

02 Март 2022
 Съболезнователно писмо от PSI

Скъпи братя и сестри, С голяма скръб научихме, че Божидар Митев, основателят на Независима Синдикална Федерация на Енергетиците в България, НСФЕБ-КНСБ, е починал на 28 февруари 2022 г. Той беше изключителен лидер, истински синдикалист, достоен човек и верен приятел на мнозина. Божидар отдаде енергията си и живота си в служба на

СКРЪБНА ВЕСТ

01 Март 2022
СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме, че на 28.02.2022 год. почина инж. БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   След кратко боледуване ни напусна  създателят  на синдикализма в НСФЕБ-КНСБ, изключителният ръководител, синдикалист, достойния човек, истинския  енергетик и   верния приятел г-н Митев, Божидар, Божо, Боби, Войводата…. Човекът, на когото

Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

07 Февруари 2022
Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

В отговор на изпратеното писмо от национално представителните синдикати  до министъра на енергетиката  г-н Александър Николов, на 28 януари 2022 год.  в Министерство на енергетиката бе проведено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Енергетика” / ОСТСЕ/. Участие в заседание са взели

Честит юбилей Наско Калинов!

08 Януари 2022
Честит юбилей Наско Калинов!

Наско, може би годинките ти да натежаха малко повече, но пък за щастие с тях натрупа и опит, и мъдрост. С 50-ет годишният си юбилей – ти бележиш нова страница в живота. Един мъдрец от древността е казал, че това е на попрището жизнено средата. Дано във втората му половина благополучието и

« »

Нашите партньори

Връзка с нас

Координация и комуникация

Ivanka-Trendafilova

Иванка Трендафилова


Контакт


Трудово правни консултации

Stoicho-Krastev Стойчо Кръстев
Главен Юрисконсулт

Контакт